O Zakładzie Hydrobiologii

Działalność naukowa pracowników Zakładu Hydrobiologii obejmuje badania hydrozoologiczne ekosystemów wodnych (prof. K. Obolewski) oraz rekultywacji jezior (prof. R.Wiśniewski).
Badania dotyczą wpływu różnego poziomu antropopresji na ekosystemy wodne i służą powiększeniu aktualnego stanu wiedzy. Dotyczy to zarówno ekosystemów lotycznych jak i lentycznych, w kontekście ich ochrony przed degradacją. Równocześnie analizowane są metody wdrażania zasad „ecosystem services” w celu prawidłowej ochrony i zarządzania takimi układami przyrodniczymi.

Zakład Hydrobiologii
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz