Badania

  • Hydrologiczne uwarunkowania struktury ilościowej i jakościowej makrofauny bezkręgowej starorzeczy w dolinach rzek pojeziernych” projekt zamawiany POL-POSTDOC III finansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierownik projektu Krystian Obolewski
  • Wpływ renaturyzacji małych dolin rzecznych na warunki siedliskowe hydrobiontów (na przykładzie środkowej doliny Słupi)  projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizacja w Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik projektu Krystian Obolewski
  • Ekologiczne skutki udrożnień starorzeczy w dolinach niewielkich rzek nizinnych projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizacja w Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik projektu Krystian Obolewski
  • Hydroekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ekosystemów jezior przybrzeżnych południowego Bałtyku, realizacja w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska UKW w Bydgoszczy, kierownik projektu Krystian Obolewski
Zakład Hydrobiologii
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz