Katedra Hydrobiologii

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Hydrobiologii!

o jednostce

Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wcześniej Zakład Hydrobiologii, powstała w 2015 roku. Od początku istnienia kierownikiem katedry był dr hab. Krystian Obolewski profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wybranych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych: jezior przymorskich, rzek, starorzeczy oraz zbiorników zaporowych i kanałów pochodzenia antropogenicznego. Zajmujemy się taksonomią i ekologią organizmów żyjących w wodach w tym organizmami należącymi do bezkręgowców bentosowych i planktonowych. Wyposażenie Katedry, specjalistyczna aparatura badawcza, pozwala na odpowiednie pobranie i opracowanie prób zarówno hydro-chemicznych jak i biologicznych, czyli prowadzenie badań na wysokim poziomie naukowym.

Kontakt